เขตการรับสมัครเรียนประจำปีการศึกษา 2562
ตั้งแต่วันที่ 6 ธ.ค. 2561 - 29 ธ.ค. 2561