แนะนำบุคลากรใหม่

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 16 พ.ย. 2562
โดย : นายพงษ์วิทย์ แก้วนันไชย

แนะนำข้าราชการครูคนใหม่ของโรงเรียน

"นายสยาม  จานเก่า "  ครูผู้ช่วย ที่เพิ่งได้รับการบรรจุแต่งตั้งมาปฏิบัติงาน                   ณ โรงเรียนอนุบาลเถิน(ท่านางอุปถัมภ์)