เชิญร่วมงาน เปิดบ้านวิชาการ อนุบาลเถินเปิดบ้าน ปีการศึกษา 2562

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 24 ก.พ. 2563
โดย : นายพงษ์วิทย์ แก้วนันไชย

ขอเชิญเยี่ยมชมนิทรรศการผลงานทางวิชาการของบุตรหลาน 

และร่วมกิจกรรม “พ่อ-แม่+ลูก เรียนรู้ด้วยกัน” ในฐานการเรียนรู้กลุ่มต่างๆร่วมกับนักเรียน

และรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา ๑๕๖๓  ในวันที่ ๑๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓