บริบทการเตรียมสถานที่ มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรค COVID-19

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 29 มิ.ย. 2563
โดย : นางสาวมนิดา กาวิชัยคำ

าพประกอบ