กิจกรรมประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างคำอธิบายและทฤษฎีทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป.4 - ป.6

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 28 พ.ค. 2562
โดย : นางสาวตรีชญา วงศ์กระจ่าง

กิจกรรมประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างคำอธิบายและทฤษฎีทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป.4 - ป.6

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม  วิชาการ และเทคโนโลยี  ปีการศึกษา 2561  ระดับชาติ