ที่ตั้งโรงเรียน

 

เลขที่ 91 หมู่ที่ 3 บ้านท่านาง ต.ล้อมแรด อ.เถิน จ.ลำปาง 52160
โทรศัพท์  054-292889  E – Mail : anubalthoen@gmail.com
 

แผนที่ โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์)